پشتیبانی

داروخانه مدرن

داروخانه مدرن

داروخانه مدرن

بازارهای امروز، به دلیل تغییر نوع نیاز مشتریان و همچنین تحول ابزارهای کسب و کار، دستخوش تغییرات بسیاری شده است. موفقیت در این بازار نیز نسبت به کسب و کارهای سنتّی، چالش‌های بیشتری دارد و دانش و مهارت بالاتری را چه در حوزه تخصصی فعالیت و چه از نظر شناخت اصول کسب و کار طلب می‌کند. مطالعات بسیاری در این زمینه صورت گرفته است که بر اساس آن می‌توان گفت عوامل اصلی پیچیدگی بازارهای مدرن در گسترش حوزه‌ عملکردِ کسب و کار، ورود ابزارها و فناوری‌های جدید و شدت گرفتن رقابت در بازار است. همچنین مشخص شده است که این تغییرات هم در فروش کالا و هم در ارائه خدمات محسوس و جدی است.

در انواع کسب و کار فعال در جامعه، داروخانه نیز یکی از مراکز اصلی مراجعه عموم افراد است. بر اساس تعریف وزارت بهداشت می‌توان گفت داروخانه مؤسسه‌ای است پزشکی و انتفاعی که در زنجیره تامین نیازهای دارویی-بهداشتی عام در جامعه، نقش آخرین حلقه را در ارتباط مستقیم با افراد جامعه ایفا می‌نماید. در واقع داروخانه هم محل فروش کالا و هم محل ارائه خدمات است که از تحولات کسب و کار، تاثیر شگرفی نیز پذیرفته است. در پاسخ به گسترش نیازهای سلامت و بهداشت جامعه، مفهوم «داروخانه‌های مدرن» شکل گرفته است که در ادامه به نمونه خدمات این داروخانه‌ها پرداخته خواهد شد.

به اشتراک گذاری: